Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

linkki PDF-tiedostoon

KRISTILLINEN HAMMASLÄÄKÄRISEURA - Kristliga Tandläkarföreningen ry

SÄÄNNÖT
15.7.2015 alkaen

 

Yhdistyksen nimi on Kristillinen Hammaslääkäriseura - Kristliga Tandläkarföreningen.  

Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Finnish Christian Dental Society.

 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko maa.

  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän elvyttäjänä ja syventäjänä hammaslääkärien ja hammaslääketiedettä opiskelevien keskuudessa. Tämän tarkoituksensa yhdistys toteuttaa toimeenpanemalla kokouksia esitelmineen, keskusteluineen ja tiedonantoineen.

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hammaslääkäri ja hammaslääkäriksi opiskeleva.  

Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. 

Jäsenen, joka vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, voi johtokunta erottaa.

 

 

Yhdistyksen toimintaa hoitaa sen hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä.Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.  

Johtokunta hankkii rahastonhoitajan ja on päätösvaltainen viiden jäsenen osallistuessa kokoukseen.  

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

  

 

Yhdistyksen johtokunnan tulee kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, pitää jäsenluetteloa ja panna täytäntöön yhdistyksen päätökset.

 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

Yhdistyksen tilivuosi päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään helmikuun 24. päivänä toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle, joiden tulee palauttaa ne viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. 

Johtokunnan toimesta, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, kutsutaan yhdistys muulloinkin kokoukseen.

Kokouksista annetaan tieto lehti-ilmoituksilla tai henkilökohtaisella kutsulla kirjallisesti vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

 

10§ 

Vuosikokouksessa:   

esitetään edellisen vuoden toimintakertomus;  

esitetään tilikertomus edelliseltä tilivuodelta ynnä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä; 

toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten sijaan; 

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet;

käsitellään tulo- ja menoarviot; 

päätetään jäsenmaksun suuruudesta, joka voi olla kertakaikkinen tai vuosittain suoritettava; 

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  

11§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä paitsi milloin yhdistys toisin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaistaan päätös arvalla.

 

12§

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

13§

Kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa perättäin, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, ja niissä tehtävän päätöksen on saatava kokouksessa läsnäolevien äänistä vähintään 2/3.

 

14§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi maassamme sillä tavoin kuin se kokous, jossa purkamispäätös tehdään siitä lähemmin määrää.

 

15§

Yhdistyksen toiminnassa on multa kohdin noudatettava yhdistyslain määräyksiä.